Reglerteknik Process Steg 1 – Etec Teknikutbildning AB

posted in: Industrikurs | 0

Reglerteknik Process Steg 1 – Etec Teknikutbildning AB

Etec Teknikutbildning AB genomför kursen ”Reglerteknik Process Steg 1” två gånger per år i sina lokaler i Oskarshamn. Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB har fått äran att genomföra kurserna åt Etec Teknikutbildning AB.
Kurser är en s.k. ”öppen kurs” vilket innebär att deltagarna kommer från olika industrier. Denna gång kom deltagarna från OKG AB, Cellwood Machinery, Scania Industrial Maintenance och Saft AB.
Kursen behandlar grundläggande Reglerteknik för Processindustrin. Bl.a. får deltagarna lära sig PID-regulatorns funktion inklusive optimeringsmetoder för densamma.

Nästa kurstillfälle är vecka 11, 2024.

Grundkurs i Processreglering – SSAB Borlänge

posted in: Industrikurs | 0

Grundkurs i Processreglering – SSAB Borlänge

Efter några års uppehåll var det dags för 6 nya automationstekniker att gå vår populära kurs ”Grundkurs i Processreglering – Steg 1” (A001). Kursen består av en kombination av grundläggande mät- och reglerteknik med många praktiska övningar. Kursen passar automationstekniker med erfarenhet men även dom som kommer direkt från skolan.
Kursen ingår i vårt standardprogram för Automationstekniker den perfekta fortsättningen är kursen ”Generell Certifiering – Steg 2, Analys och Optimering av Reglerkretsar”

Du kan läsa mer här: https://www.rib.se/underhallspersonal/

Operatörsutbildning Preemraff Lysekil

posted in: Industrikurs | 0

Operatörsutbildning Preemraff Lysekil

Vecka 42 genomförde vi en andra omgång av kursen ”Processreglering för driftpersonal” hos Preemraff i Lysekil. Under fyra dagar får deltagarna lära sig mycket om mät- och reglerteknik anpassat just för deras arbete som operatörer. Det inkluderar bl.a. PID-regulatorns funktion och hur man kan studera reglerkretsens reglerprestanda.
Samma kurs genomförs också regelbundet hos Preemraff Göteborg.

Södra Värö – Processtekniker

posted in: Industrikurs | 0

Södra Värö – Processtekniker

Vecka 44 var det dags för en ny omgång av kursen ”Processreglering för Processtekniker” som är speciellt framtagen för Södra Värö och ingår i deras utbildningspaket för nyanställda processtekniker. Kursen är mycket uppskattad av deltagarna som ger dem bl.a. insikt om hur de olika delarna i reglerkretsen påverkar varandra och hur man kan göra viss enkel felsökning direkt från operatörsstationen.

LKAB Svappavaara

posted in: Industrikurs | 0

Vi avslutade våterminen med två omgångar av kursen ”Styrdon och färdighetsträning” (A109) hos LKAB i Svappavaara.
Det är en speciellt framtagen fortsättningskurs till den populära kursen A006. Den innehåller mycket praktiska övningar både i fält och i verkstad. Här får deltagarna verkligen öva på den instrumentering som finns på verket och i dess rätta element. Bl.a. undersökte vi eko-profilen på nivågivare med radarteknik. Vi lärde oss då att undertrycka oönskade ekon för att få en stabilare mätning. Ett annat uppskattat moment var montage och konfigurering av en portabel flödesgivare som använder ultraljudsteknik.
Deltagarna fick också en fullspäckad kurspärm med utvalda delar av manualer till dom vanligaste givartyperna hos LKAB i Svappavaara.
Kurserna var minst lika uppskattade nu som när vi genomförde dom förra gången vilket var 2015.

Bilfinger Stenungsund

posted in: Industrikurs | 0

2021 genomförde vi kursen ”Processreglering för Automationstekniker, Steg 1” (A130) för första gången hos Bilfinger i Stenungsund. Kursen blev mycket av deltagarna och under våren genomförde vi därför två omgångar till så att återstående personal också fick denna kurs.

Kursen innehåller följande moment:
– Processen: Förstärkning, tidskonstanter, dödtid.
– Regulatorn: PID-regulatorns uppbyggnad, möjligheter och begränsningar Stegsvar från P-, PI-, PD- och PID-regulatorn.
– Reglering: P-, PI-, PD- och PID-reglering. En- och tvåkapacitiva system. Analys av svängningsorsaker med åtgärder.
– Parametrering: Manuella optimeringsmetoder
– Flerloopsreglering: Orientering om kaskadreglering och framkoppling.

Bilfinger Stenungsund kan nu erbjuda sina kunder personal med god kompetens inom området Processreglering!

Bilfinger Stenungsund

Boliden Aitik

posted in: Industrikurs | 0

Boliden Aitik blev ännu ett företag i raden som använder oss för att kompetenshöja sina drifttekniker.

Kursen som heter ”Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar – Steg 1, Regulatorn och Mätteknik” (D129) liknar de kurser som vi tidigare genomfört hos bl.a. Södra Värö. Men innehållet är specielanpassat för Boliden Aitiks behov. Just den här specialanpassningen är en av våra specialiteter.

Kursen som innehåller både mätteknik och reglerteknik genomfördes i tre omgångar under senvåren.

Boliden Aitik

Södra Cell Värö

posted in: Industrikurs | 0

Vi fick uppdraget att genomföra en tre-dagars utbildning i Södra Cell Värös Inskolningsprogram för Processtekniker. Då det fanns ett uppdämt behov genomfördes kursen i 5 omgångar under vintern. Tanken är att i framtiden genomföra kursen efter behov. Dvs när nya Processtekniker anställts.

Kursinnehåll

  • Att förstå reglerkretsens olika delar och hur dessa påverkar varandra. Olika givare och reglerventiler studeras.
  • Felsökning från operatörsstationen. Manuell körning och drifttagning övas.
  • Exempel på felaktiga montage och deras inverkan på övervakningen från kontrollrummet studeras.
  • Manuell körning av reglersystemet.
  • Kontroll och reglerventil.
  • P- och PI-reglering av enkapacitiv process med studier hur de olika parametrarna påverkar reglerresultatet.
  • Svängningar och svängningsorsaker.
  • Ett antal övningar, ligger till grund för kursen som dessutom består av lättförståelig teori.

Kan dettta var intressant hos er också? Kontakta i så fall oss direkt!

SSAB -Oxelösund

posted in: Industrikurs | 0

I veckorna precis före och efter påsk genomförde vi två kurser för SSAB i Oxelösund. Kurserna har titeln ”Processreglering för Automationstekniker – Mätprinciper och Styrdon” (A114). Det är en specialdesignad kurs för SSAB i Oxelösund. Deltagarna hade skiftande förkunskaper och kom från alla tre verkstäderna.

Företagsutbildarna – Söderhamn

posted in: Uncategorized | 0

Under vecka 17 genomförde vi en öppen Grundkurs i Praktisk Processreglering (A021). Kursen var ett samarbete med Företagsutbildarna i Hudiksvall. På kursen var det deltagare från Vallviks bruk och Kraton i Sandarne.
Vi kommer genomföra minst en sådan grundkurs under hösten.