LKAB Svappavaara

posted in: Industrikurs | 0

Vi avslutade våterminen med två omgångar av kursen ”Styrdon och färdighetsträning” (A109) hos LKAB i Svappavaara.
Det är en speciellt framtagen fortsättningskurs till den populära kursen A006. Den innehåller mycket praktiska övningar både i fält och i verkstad. Här får deltagarna verkligen öva på den instrumentering som finns på verket och i dess rätta element. Bl.a. undersökte vi eko-profilen på nivågivare med radarteknik. Vi lärde oss då att undertrycka oönskade ekon för att få en stabilare mätning. Ett annat uppskattat moment var montage och konfigurering av en portabel flödesgivare som använder ultraljudsteknik.
Deltagarna fick också en fullspäckad kurspärm med utvalda delar av manualer till dom vanligaste givartyperna hos LKAB i Svappavaara.
Kurserna var minst lika uppskattade nu som när vi genomförde dom förra gången vilket var 2015.

Bilfinger Stenungsund

posted in: Industrikurs | 0

2021 genomförde vi kursen ”Processreglering för Automationstekniker, Steg 1” (A130) för första gången hos Bilfinger i Stenungsund. Kursen blev mycket av deltagarna och under våren genomförde vi därför två omgångar till så att återstående personal också fick denna kurs.

Kursen innehåller följande moment:
– Processen: Förstärkning, tidskonstanter, dödtid.
– Regulatorn: PID-regulatorns uppbyggnad, möjligheter och begränsningar Stegsvar från P-, PI-, PD- och PID-regulatorn.
– Reglering: P-, PI-, PD- och PID-reglering. En- och tvåkapacitiva system. Analys av svängningsorsaker med åtgärder.
– Parametrering: Manuella optimeringsmetoder
– Flerloopsreglering: Orientering om kaskadreglering och framkoppling.

Bilfinger Stenungsund kan nu erbjuda sina kunder personal med god kompetens inom området Processreglering!

Bilfinger Stenungsund

Boliden Aitik

posted in: Industrikurs | 0

Boliden Aitik blev ännu ett företag i raden som använder oss för att kompetenshöja sina drifttekniker.

Kursen som heter ”Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar – Steg 1, Regulatorn och Mätteknik” (D129) liknar de kurser som vi tidigare genomfört hos bl.a. Södra Värö. Men innehållet är specielanpassat för Boliden Aitiks behov. Just den här specialanpassningen är en av våra specialiteter.

Kursen som innehåller både mätteknik och reglerteknik genomfördes i tre omgångar under senvåren.

Boliden Aitik

Södra Cell Värö

posted in: Industrikurs | 0

Vi fick uppdraget att genomföra en tre-dagars utbildning i Södra Cell Värös Inskolningsprogram för Processtekniker. Då det fanns ett uppdämt behov genomfördes kursen i 5 omgångar under vintern. Tanken är att i framtiden genomföra kursen efter behov. Dvs när nya Processtekniker anställts.

Kursinnehåll

  • Att förstå reglerkretsens olika delar och hur dessa påverkar varandra. Olika givare och reglerventiler studeras.
  • Felsökning från operatörsstationen. Manuell körning och drifttagning övas.
  • Exempel på felaktiga montage och deras inverkan på övervakningen från kontrollrummet studeras.
  • Manuell körning av reglersystemet.
  • Kontroll och reglerventil.
  • P- och PI-reglering av enkapacitiv process med studier hur de olika parametrarna påverkar reglerresultatet.
  • Svängningar och svängningsorsaker.
  • Ett antal övningar, ligger till grund för kursen som dessutom består av lättförståelig teori.

Kan dettta var intressant hos er också? Kontakta i så fall oss direkt!

SSAB -Oxelösund

posted in: Industrikurs | 0

I veckorna precis före och efter påsk genomförde vi två kurser för SSAB i Oxelösund. Kurserna har titeln ”Processreglering för Automationstekniker – Mätprinciper och Styrdon” (A114). Det är en specialdesignad kurs för SSAB i Oxelösund. Deltagarna hade skiftande förkunskaper och kom från alla tre verkstäderna.

Företagsutbildarna – Söderhamn

posted in: Uncategorized | 0

Under vecka 17 genomförde vi en öppen Grundkurs i Praktisk Processreglering (A021). Kursen var ett samarbete med Företagsutbildarna i Hudiksvall. På kursen var det deltagare från Vallviks bruk och Kraton i Sandarne.
Vi kommer genomföra minst en sådan grundkurs under hösten.

Södra Cell Värö

posted in: Industrikurs | 0

I vecka 9 genomförde vi en, för Södra Cell, speciellt framtagen fortsättningskurs. Kursen fördjupar kunskapen kring optimering av PID-parametrarna men visar också på betydelsen av att välja samplingshastig rätt och följderna av stora dödtider och dämpningsfilter.

För några år sedan gick alla automationstekniker på Södra Cell i Värö denna kurs. Nu var det dags för några senare anställda att göra det samma.

Södra Cell Värö

Preem

posted in: Industrikurs | 0

Under tre dagar i vecka 8 genomförde vi återigen en kurs för operatörer på Preem raff i Göteborg. Kursen brukar genomföras ungefär 1 gång per år. Kursen ger deltagarna kunskap i att bedöma reglerprestandan hos en reglerkrets och att förbättra regleringen genom att justera PID-parametrarna. Under kursen gick vi också igenom och förklarar alla dom parametrar som finns i Honeywells styrsystem som används av Preem.

Södra Mörrum

posted in: Industrikurs | 0
Södra Mörrum

Årets första utbildning genomförde vi på Södras massabruk i Mörrum.

Det var en grundkurs i praktisk processreglering (A001) på 5 dagar. Deltagarna fick grundläggande genomgång i processreglering och mätteknik.
Deltagarnas bakgrund var ganska olika. Någon hade jobbat länge på bruket, men som installationselektriker och några kom mer eller mindre direkt från skolan. Kursens nivå och upplägg passade dock alla.

YH-Underhållstekniker

posted in: Industrikurs | 0

YH-Underhållstekniker

Vårt sista uppdrag under 2021 blev att genomföra laborationer under 4 dagar för kursen Automation, mät-, styr- och reglerteknik. Det är en kurs i en YH-utbildning som Kunskapsförbundet Väst erbjuder i Vänersborg. Kursen ger totalt 50 yrkeshögskolepoäng.
Utbildningen som deltagarna går heter Underhållstekniker och är på två år.
Kursdeltagarna fick prova på praktiska arbetsmoment i mät- och reglerteknik. Det var allt från montering och inkoppling av olika typer av givare till optimering av PID-regulatorn med Delta-metoden. Dom fick också prova på att använda HART-kommunikator, tryck- och temperaturkalibrator och att konfigurera mätvärdeomvandlare.