Boliden Aitik

posted in: Industrikurs | 0

Boliden Aitik blev ännu ett företag i raden som använder oss för att kompetenshöja sina drifttekniker.

Kursen som heter ”Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar – Steg 1, Regulatorn och Mätteknik” (D129) liknar de kurser som vi tidigare genomfört hos bl.a. Södra Värö. Men innehållet är specielanpassat för Boliden Aitiks behov. Just den här specialanpassningen är en av våra specialiteter.

Kursen som innehåller både mätteknik och reglerteknik genomfördes i tre omgångar under senvåren.

Boliden Aitik