Vi har ett mycket bra och genomtänkt utbildningsprogram för Automationstekniker/Instrumenttekniker. Utbildningsprogrammet omfattar ett antal steg varav steg två är den mycket uppskattade generella certifieringen. RIB har till dags datum certifierat ca 300 instrumentare/automationstekniker.
Beroende på vilken bakgrund deltagarna har så finns det två ingångar. Automationstekniker – Instrument samt Automationatekniker – El.
Den sistnämnda ingången är anpassad för personal som har ringa erfarenhet av instrumentarbete.

Automationstekniker – Instrument
– Steg 1, Grundkurs – Praktisk Processreglering (A001). Lämpar sig för nyanställda automationstekniker, instrumenttekniker och elektriker. Klicka här för kursplan.
– Steg 2, Certifiering – Generell nivå, är vår numer välkända certifieringskurs Analys och optimering av reglerkretsar (A002). Klicka här för kursplan.
– Steg 3, Certifiering – Avancerad nivå, Multivariabla system, Linjärisering och Reglerteori (A003). Linjärisering, karakterisering och parameterstyrning behandlas tillsammans med kaskad- och framkoppling mm. Klicka här för kursplan.
Klicka här för en kursbeskrivning av steg 1 och 2.
Ovanstående kurser erbjuda också som öppna kurser, se schemat under Aktuella kurser.

Automatiostekniker – El
– Steg 1, Mätteknik och Reglerkretsen (A006). Klicka här för kursplan.
– Steg 2, Reglerteknik – Grund (A007). Klicka här för kursplan.
– Steg 3, Reglerteknik – Fördjupning (A008). Klicka här för kursplan.

Uppdateringsutbildning
Tillsammans med kunden gör vi upp en plan med återkommande korta kurser. Där vi repeterar kunskaper, berättar om nyheter, diskuterar reglertekniska problem och lösningar.
Vår specialitet är skräddarsydda kurser, där vi anpassar oss till kundens krav och styrsystem mm genom att koppla in hans styrsystem, använda hans scheman mm.