Att utbilda driftpersonalen/operatörerna är en god investering. Genom en ökad förståelse av instrumenteringen kan operatören bättre och säkrare styra och övervaka processen. Förståelsen mellan drift- och servicepersonal ökar, varvid snabbare beslut kan fattas. Detta förkortar driftstörningar samt ökar kvalité och kvantitet. Genom att ge operatören en ökad förståelse för funktionen hos instrumenteringen och samspelet med processen kan drift- och underhållspersonal tillsammans skapa en säkrare och optimalare drift. Detta ger en mer ekonomisk och miljövänligare produktion. På så sätt skapas en miljömässigt hållbar industri. Kursen specialanpassas mot kundens processer, instrumentering och styrsystem.

Kurserna för driftpersonal är ofta skräddarsydda för en hög anpassning till operatörernas arbetsmiljö.

Klicka här för att läsa om varför man bör utbilda operatörer

Nedan finns tre exempel på kurser:
Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar – Steg 1, Reglerkretsen (D001). Klicka här för kursplan.
Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar – Steg 2, Regulatorn (D002). Klicka här för kursplan.
Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar – Steg 2, Speciellt framtagen för LKAB Kiruna KK2/KK3 (D109). Klicka här för kursplan.