Komplett ångpanna med reglering av tryck och nivå

Reglermodell UV 300 består av:
– Processenhet UV 320-15
– Styrsystem (UV 305) eller instrumentpanel (UV 302)
Delkomponenter och extra utrustning:
– Styrsystem, DCS. UV 705. Kompett styrsystem för inkoppling mot UV 300 och övriga reglermodeller.
– Instrument panel UV 302 med microprocessorbaserade regulatorer. Regulatorerna kan övervakas och konfigureras från RIBs övervakningssystem RIB PcManager.
– Styr och larmmodul, UV 703
– Energipaket, UV 704
– Turbogenerator, UV 706
– Styrsystem, UV 720
Laborationer
Följande huvudlaborationer kan utföras:
– Injustering av tryckgivare.
– Injustering av domnivågivare.
– Injustering av ångflödesgivare.
– Injustering av bränsleflödesgivare.
– Injustering av matarvattenflödesgivare.
– Injustering av summeringsenhet.
– Konsantreglering av ångtryck.
– Kaskadreglering av ångtryck och bränsleflöde.
– Framkoppling av ångflödet vid ångtrycksreglering.
– Trepunktsreglering av ångtrycksstyrningen.
– Konstantreglering av domnivå.
– Kaskadreglering av domnivå – mavaflöde.
– Framkoppling av ångflödet vid domnivåreglering.
– Trepunktsreglering av domnivåstyrningen.
– Optimering av de olika reglerkretsarna.
– Självinställning (Auto tuning) av de olika reglerkretsarna och vid olika driftsbetingelser.
– Laborationer i ångteknik. (Med UV 704)
– Laborationer med ångturbin. (Med UV 706)

Klicka här för referenslista över sålda UV 300

Klicka här för extra utrustning till UV 300

Processenhet UV 320

Processenhet UV 320

Processen utgörs av en gaseldad vattenångpanna. Pannan är försedd med överhettare och matarvattenförvärmare (economizer). Bränsleflödet (gasen) styrs av en pneumatisk reglerventil. Förutom ångpannan innehåller processenheten en matarvattentank med avgasare, matarvattenpump med trefasmotor, vattenskyld kondensor med vakumpump samt kondensatpump med enfasmotor.Matarvattenflödet styr av en pneumatisk reglerventil. Processenheten är försedd med två I/P-omvandlare, en till vardera reglerventilen. Processenheten är försedd med nödvändig armatur, säkerhetsventiler och trestegs belastningsenhet för dumpning av ångan i kondensorn. Följande flöden är försedda med strypskiveenheter med komplett anslutningsarmatur till tryckdifferensgivare:
– Gasflöde (bränsleflöde)
– Ångflöde
– Matarvattenflöde
– Följande givare ingår i processenheten:
– Tryckgivare för mätning av ångtryck et.
– Tryckdifferensgivare för mätning av vattennivån i ångdomen.
– Tryckdifferensgivare för mätning av ångflödet.
– Tryckdifferensgivare för mätning av bränsleflödet.
– Tryckdifferensgivare för mätning av matarvattenflödet.
– Alla givare är av smart typ.Normalt ångtryck vid reglertekniska laborationer är ca. 2,6 bar. Max ångtryck 8 bar. Anläggningen är monterad på ett rörstativ och kräver ett utrymme av: Längd = 320 cm. Bredd = 65 cm. Höjd = 190 cm.

Styrsystem UV 720

Styrsystemet består av en PC dator med en kombinerad operatörs- och ingenjörsstation samt regulatorenhet och I/O hårdvara. Regulator och I/O-enheter sitter monterade i en låda. I/O-enheterna ansluts till UV 300 processenhet och/eller till korskopplingsplinten på övriga reglermodeller.

Komponeter
– 1 ABB Compact HMI 800.
– 1 Compact controller
– 1 AI Analog input 1×8 ch
– 1 AO Analog input 1×8 ch
– 1 DI Digital input 1×16 ch
– 1 DO Digital output 1×16 ch

Klicka hör för broschyr

Instrumentpanel UV 302

Centralpanelen är uppbyggd i ett apparatskåp.

Följande instrument ingår i centralpanelen:

  • Regulator 1. Microprocessorbaserad två krets PID-regulator. Två ingångar, framkoppling, intern kasdkadreglering, avancerade matematik funktioner, Accutune,
    rampning av börvärdet mm.
  • Regulator 2. Extra utrustning. En ingång, Accutune, rampning av börvärdet mm.
  • Regulator 3. En ingång, Accutune, rampning av börvärdet mm.
  • Microprocessorbaserad två penn skrivare.
  • Steg- och rampstörningsenhet.
  • Likspänningsaggregat.
    All uppkoppling av instrument mot process görs med 4 mm laboratoriekabel