Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB (RIB) har bistått processindustrin med kurser och skolorna med utbildningsmaterial sedan 1967. Vi har lång erfarenhet vad gäller tillverkning och försäljning av övningsutrustningar i Reglerteknik för skolor. Vår första produkt UV 100 är klassisk och finns fortfarande kvar på några skolor.

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Vårt mål är att förse våra kunder med skräddarsydda och högkvalitativa produkter och tjänster.


Klicka här för vår företagsprofil

Vi har kontor i Kalmar och Stockholm (Stuvsta). Utbildningsavdelning, tillverkning, försäljning, fakturering och produktutveckling finns i Kalmar. Företagsledning och kursverksamhet  i Stockholm.

Företaget har fyra huvudinriktningar; Industriutbildning, Övningsutrustningar, Reglerteknisk problemlösning och Bokförlag. En annan exklusiv och inte så väl känd sida av vår verksamhet är reglerteknisk konsultation främst inom skogsindustrin. Vi hjälper företagen att lösa svåra konstanthållningsproblem. Detta medför oftast djupgående processtekniska analyser och okonventionella lösningar, som t ex överordnade styrmodeller.

Vi är visserligen inte lika gamla som Kalmarunionen som fyllde 610 år 2007. Men vi fyller 50 år, 2017, vilket borgar för ett gediget kunnande och en enorm erfarenhet inom området.

RIB:s VD belönad
ITF:s Stora Automationspris 2009 tilldelades Lars-Erik Andersson som är VD på RIB.
Motiveringen lyder “Lars-Erik Andersson har en lång lärargärning inom automationsområdet. Den spänner ifrån starten på gymnasiet i Sundsvall till utbildningar i Marin Automation i Brasilien inom FN:s regi. Han har skrivit ett antal läroböcker i ämnet vilka ett par har översatts till andra språk.
Kring de kurser han utvecklat har Lars-Erik Andersson även byggt upp ett antal övningsutrustningar.
Hans tjänster har även tagit i anspråk av några Universitet. Parallellt med sin lärargärning har Lars-Erik även fungerat som konsult inom processautomation.
Lars-Erik Andersson har med sin gärning tydligt bidragit till utvecklingen av automationskunnandet i Sverige och andra länder.”