Tilläggsutrustning för RIBs reglerstationer

UV 700-serien består av ett antal produkter som är tilläggsutrustning för RIBs reglerstationer.
Tilläggsutrustningen innehåller främst komponenter för styrning och övervakning.
UV 703 Larm- och Styrmodul för UV 300
UV 704 Energipaket till UV 300
UV 705 DCS-system för RIB reglermodeller – ABB 800xA – RIB Edition
UV 706 Ångturbin till UV 300
UV 711 Styr- och Larmmodul för UV 103/104 och UV 150/151UV 720 Styrsystem – ABB Compact HMI 800 – RIB Edition. Styrsystem för RIB:s reglermodeller
UV 730 Regulatorpaket med Operatörspanel – ABB 800

UV 703 Larm- och styrenhet till UV 300

 

UV 703 är en tilläggsutrustning för UV 300, ångpanneanläggning.
Med styr- och larmenheten kan matarvatten pumpen startas och stoppas, samt start och stopp av kondensatpump.
Två av belastningsventilerna kan öppnas och stängas från kontrollpanelen UV 302 eller från styrsystemet UV 720/UV 705.
Ett antal givare övervakar viktiga storheter. En PLC ger larm med både ljud och ljus om något är fel. Inträffar ett allvarligt fel, t ex för högt ång tryck, trippas pannan. Dvs den automatstoppas.
PLC:n är färdigprogrammerad med alla funktioner.
Programmeringen av PLC:n kan göras som en övning, detta kräver dock ett programmeringsverktyg bestående av en programvara och en kablage för inkoppling till PC. Programeringsverktyget ingår inte i Styr- och larmenheten.
Om DCS-systemet UV 705, styrsystem UV 720 eller regulatorpaket UV 730 används finns PLC-funktionen i dessa system istället. All programmering och bildbyggnad är då helt öppen för användaren.

UV 704 Energipaket till UV 300

Energipaketet gör det möjligt att göra energitekniska övningar och beräkningar på reglermodell UV 300.
I energipaketet ingår ett antal mätare, dessa tillsammans med de i grundutförandet ingående mätarna gör det möjligt att beräkna verkningsgrad mm.Komponenter:
TI-7 Rökgastemperatur före överhettare
TI-8 Rökgastemperatur efter överhettare samt före ekonomiser
TI-9 Rökgastemperatur efter ekonomiser
TI-10 Ångtemperatur före belastning
TI-11 Ångtemperatur efter belastning
TI-12 Kondensattemperatur
TI-13 Matarvattentemperatur före matarvattenpump
PI-4 Matarvattentryck före panna
PI-5 Ångtryck före överhettare
PI-6 Ångtryck före belastning
FT-4 Kylvattenflöde

UV 706 Ångturbin till UV 300

Ångturbinen är en högeffektiv modern konstruktion. Turbinen innehåller två generatorer med likriktare samt varvtalsgivare med 4-20 mA utsignal.
Turbinen levererar i standard-utförande likström på 170V, men kan även förses med DC/AC converter för att leverera 230VAC 50 Hz. Tillsammans med UV 300 kan UV 706 maximalt lämna ca 600 W elektrisk effekt.
Komponenter:
– Turbin, 1,2 kW.
– Varvtalsgivare
– Reglerventil för varvtalsregerling
– Vacuumpump (Ingår numer i UV 300).
– Ångseparator.
– Strömförbrukare (belastnings-enhet).
– All nödvänding installations-material för anslutning till UV 300.

UV 711 larm- och styrenhet för UV 103/104/150/151

Styr- och larmmodul är avsedd att monteras på UV 103/UV 104 eller UV 150/UV 151.
Med UV 720 eller UV 730 kan förreglingar och förreglingsscheman med bypass övas samt felsökning.
UV 711 ger möjlighet till manövrering av pump och belastningsventil med förreglingar på nivå i förrådstank, strömåterkoppling på pumpstart samt tryck efter pump.
Komponenter:
– Tryckvakt
– Nivåvakt
– Magnetventil
– Mellanreläer
– Montageplatta

UV 720 ABB Compact HMI – RIB Edition

Styrsystem för RIB:s reglermodellerStyrsystemet är RIBs anpassning av ABB Compact HMI 800. Vi kallar det UV 720 eller ABB Compact HMI 800 – RIB Edition. Styrsystemet består av hårdvara och mjukvara. Hårdvaran ersätter panelregulatorer och skrivare på reglermodellerna. Om du redan har reglermodeller från RIB kan UV 720 bli ett komplement. Du kan då välja mellan att använda panelinstrumenten eller styrsystemet. Vid köp av en ny reglermodell kan du välja mellan att även ha panelinstrument eller att köpa den enklare modellen med process och fältinstrument. Alla reglermodeller finns numer i två versioner. Den traditionella med process, fältinstrument och panelinstrument samt en utan panelinstrumenten och kräver därför UV 720.
UV 720 levereras som ett komplett system med färdigbyggda bilder och konfigurering tillsammans med nödvändig hårdvara. Programmet är även helt öppet för egna bilder och konfigureringar. UV 720 är skalbart och innehåller i sin enklaste form en kombinerad ingenjörs och opertörsstation. Det går sedan att bygga ut systemet med upp till 9 opertörsstationer. Det är även möjligt att uppgradera till ABB 800xA, dvs ett DCS-system.

UV 730 Regulatorpaket

Regulatorpaketet består av en operatörspanel, en processorenhet samt I/O-moduler. Processorenheten och I/O-moduler är monterade på en platta. All nödvändig konfigurering och operatörsbilder är inkluderade i leveransen. Programmen är förinstallerade i processorenheten.
Operatörspanelen och regulatorn programmeras med olika program, dessa är inte inkluderade i grundutförandet av UV 730. Det är fullt möjligt att när som helst komplettera med dessa programvaror och då är all programmering och bildbyggnad tillgänglig för användaren.

Komponenter:
UV 730 innehåller följande komponenter i sitt basutförande:
– ABB Operatörspanel, 7 tum Touch TFT 800×480.
– Processorenhet (Regulatorenhet), CPU PM851.
– AI, analog ingång. 1×8 kanaler
– AO, analog utgång. 1×8 kanaler

Systemet kan skalas upp med  fler operatörspaneler, operatörsstationer i PC-miljö olika typer av I/O-moduler etc. UV 730 kan också när som helst uppgraderas till UV 720.

Om larm- och styrmodul UV 703 eller UV 711  är inkluderad i leveransen så är denna integrerad i UV 730.