Öppna – Schemalagda kurser

Grundkurs i Praktisk Processreglering!

Kursen riktar sig främst till personal som behöver övergripande kännedom om reglertekniska system.
Inga speciella förkunskaper är nödvändiga. Längre eller kortare tids erfarenhet från drift eller underhåll av modern processindustri är dock önskvärd eller direkt från skolan.

 

Kursinnehåll:

  • Mätteknik: Olika mätprinciper presenteras. Olika typer av givare för mätning av tryck, nivå, flöde, temperatur, massakoncetration, pH. Installation. Justering. Noggranhet
  • Signalsystem: Olika signalsystem exemplifieras.
  • Styrdon: Olika typer av reglerventiler och dess användningsområden, styrkarakteristickor, lägesregulatorer, omvandlare.
  • Processen: Förstärkning, tidskonstanter, dödtid.
  • Regulatorn: PID-regulatorns uppbyggnad, möjligheter och begränsningar Stegsvar från P-, PI-, PD- och PID-regulatorn.
  • Reglering: P-, PI-, PD- och PID-reglering. En- och tvåkapacitiva system Analys av svängningsorsaker och åtgärder
  • Parametrering: Manuella optimeringsmetoder
  • Flödesschemor: Internationell och SSG standard
  • Flerloopsreglering: Orientering om kaskadreglering och framkoppling

När: W19, 2019 (6/5 – 10/5)

Längd: 5 Dagar
Var: Bestäms senare. Beror på var deltagarna kommer från. Kom med förslag!
Pris: 24.500:-
Vad ingår: 5 dagas kurs, kurslitteratur, lunch och fika
Anmälan: 0480-135 02 eller info@rib.se
Information: 0480-135 02 eller info@rib.se
Kursplan: Klicka här

 

Anmäl dina medarbetare redan idag!
Dessa kurser brukar fyllas fort.