Kurser för personal i produktionen som kommer i kontakt med mätteknik

Här riktar vi oss mot personal inom bl.a. verkstadsindustrin.
Det kan vara både styrning och mätning i produktionsanläggningen eller i produkterna.
Här finns också ett stort behov av skräddarsydda kurser som anpassas efter produktionsanläggning och behov.

Vi erbjuder ett par olika standardkurser
Mätprinciper – Grundkurs (P001). Klicka här för kursplan.
Innehåll: Givare. Mätning av olika fysikaliska storheter. Exempel på tillämpningar i de egna produkterna eller produktionsanläggningarna.
Längd: 2 dagar

Mätteknik för verkstadsindustrin – Introduktion (P002). Klicka här för kursplan.
Innehåll: Givare. Mätteknisk terminologi och begrepp, Mätosäkerhet, Mätsystemanalys, Ledningssystem för kvalitet. ISO TS16949. ISO 9000. Kalibrering. Handmätdon för avstånd. Mätare och givare för processindustrin. Kvalitetssäkring mot givna specifikationer och toleranser..
Längd: 1 dag

Mätteknik för Verkstadsindustrin – Introduktion (P103) Klicka här kursplan.
Innehåll: Mätteknisk terminologi och begrepp. Enheter och SI-systemet. Tolkning av mätvärden. Olika mätdon och vad de används till. Mätosäkerhet. GUM-metoden. Mätsystemanalys. Ledningssystem för kvalitet. ISO TS16949. ISO 9000. Kalibrering och spårbarhet. Kvalitetssäkring mot givna specifikationer och toleranser.
Ett par övningar och några demonstrationer ligger till grund för kursen som dessutom består av lättförståelig teori. Mätosäkerhet/Mätfel. Mätning med olika verktyg.
Längd: 1 dag