Operatörsutbildning Preemraff Lysekil

posted in: Industrikurs | 0

Operatörsutbildning Preemraff Lysekil

Vecka 42 genomförde vi en andra omgång av kursen ”Processreglering för driftpersonal” hos Preemraff i Lysekil. Under fyra dagar får deltagarna lära sig mycket om mät- och reglerteknik anpassat just för deras arbete som operatörer. Det inkluderar bl.a. PID-regulatorns funktion och hur man kan studera reglerkretsens reglerprestanda.
Samma kurs genomförs också regelbundet hos Preemraff Göteborg.