Industriutbildning

Vi utbildar alla personalgrupper i processreglering och mätteknik!

 

Vi erbjuder företagsförlagt utbildning på kundens villkor!
Ring oss för en förutsättningslös diskussion kring era behov och önskemål!

Sedan starten 1967 har RIB bedrivit utbildning i Processreglering på olika industrier. I första hand i Sverige men även utomlands som t ex i Indien, Lettland och Brasilien. Flera utbildningskontrakt har tecknats med bland annat FN:s olika biståndsorgan.

Together we Create the Sustainable Process Industry!

Vi anordnar öppna, centrala, kurser men 92 % av all utbildning sker hos kunden. Vi har konstruerat ett antal olika processer fullt instrumenterade med standard industriinstrument som vi tar med oss. Här förekommer ingen simulerad verklighet endast verkligheten själv är god nog åt oss och våra kunder.

Vi har ett antal standardkurser, men vår specialitet är att skräddarsy kurser helt efter kundens behov och önskemål.
Vi besöker er gärna för en helt förutsättningslös diskussion kring era utbildningsbehov.

För oss är det mycket viktigt att kursen inte bara blir ett diplom på väggen utan något som man tar med sig i det ordinarie arbetet!
Därför använder vi standard industriinstrument och dessutom ingår det ofta praktiska moment på den egna fabriken i våra kurser.

Vi använder ABBs 800-system för att styra och övervaka våra övningsstationer, men dom kan också lätt kopplas upp mot kundens egna styrsystem till exempel ABB, Honeywell, Siemens, Delta V med flera.

Bland våra kunder kan vi nämna SCA, StoraEnso, AGA, SSAB, LKAB, Preem, INAC, SKB m.fl.
På sista sidan i vår kursbroschyr hittar du en komplett lista.

Klicka här för att läsa vår kursbroschyr

Klicka här för förslag på utbildningsplaner