Konsulter kan ha mycket varierande arbetsuppgifter varför vi ofta gör skräddarsydda kurser. Är konsultuppdraget av mer utförande karaktär med montage, felsökning mm rekommenderar vi samma kurser som för Underhållspersonalen.
Kursen A001 alternativt A006 och A007 brukar vi rekommendera från vårt standardutbud.
Om konsultuppdraget är mer åt konstruktörshållet rekommenderar vi istället kurserna under rubriken Konstruktörer istället.