Reglerteknik Process Steg 1 – Etec Teknikutbildning AB

posted in: Industrikurs | 0

Reglerteknik Process Steg 1 – Etec Teknikutbildning AB

Etec Teknikutbildning AB genomför kursen ”Reglerteknik Process Steg 1” två gånger per år i sina lokaler i Oskarshamn. Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB har fått äran att genomföra kurserna åt Etec Teknikutbildning AB.
Kurser är en s.k. ”öppen kurs” vilket innebär att deltagarna kommer från olika industrier. Denna gång kom deltagarna från OKG AB, Cellwood Machinery, Scania Industrial Maintenance och Saft AB.
Kursen behandlar grundläggande Reglerteknik för Processindustrin. Bl.a. får deltagarna lära sig PID-regulatorns funktion inklusive optimeringsmetoder för densamma.

Nästa kurstillfälle är vecka 11, 2024.