BillerudKorsnäs AB – Korsnäsverken

posted in: Industrikurs | 0
Under vecka 45 fick vi möjligheten att genomföra en kurs för en av våra mest trogna kunder. Kursdeltagarna var automationstekniker och kursens titel Mätteknik och Reglerkretsen.
Kursen tar upp grundläggande kunskaper om mätteknik och reglerventiler och ingår i den utbildningsplan som vi tagit fram tillsammans med kunden. Utbildningsplanen innehåller ett antal kurser på olika nivåer.
Kursen var som vanligt mycket uppskattad av deltagarna.
“Jag har lärt mig mer under dom här fyra dagarna än under flera månader tidigare” var en av deltagarnas kommentar efter kursen.

LKAB Malmberget

posted in: Industrikurs | 0

Under vecka 49 genomförde vi en kurs för processingenjörer m.fl. Deltagarna kom från olika avdelningar såsom Anrikningen, MK3/BUV och Forskningscenter. Det var en speciellt framtagen kurs med titeln “Processreglering”. Kursens innehåll bestod i både grundläggande reglerteknik med PID-reglering och mer avancerad reglering såsom kaskadreglering, framkoppling, linjärisering, inverkan av dödtid och dämpningsfilter på reglerprestandan mm.

Preem Raff – Göteborg

posted in: Industrikurs | 0

För fjärde gången genomförde vi i vecka 15 en kurs för kontrollrumsoperatörerna på Preems raffenaderi i Göteborg.
Både kurs och kursledare fick mycket bra betyg av deltagarna.
“Bra kurs, blev aldrig långtråkigt trots långa dagar”

Ur innehållet:
– PID-regulatorn och PID-reglering.
– Svängningar, åtgärder och reglerprestanda.
– Multivariabla system. Kaskadreglering, framkoppling och överordnad styrning.
– Reglerkretsens olika delar och hur dessa påverkar varandra.
– Felsökning från operatörsstationen.
– P&I (Skärmbilder).
– Kontroll av reglerventil.
– Ett antal övningar, ligger till grund för kursen som dessutom består av lättförståelig teori.
– Teorin exemplifieras med exempel från den egna anläggningen.

SSAB Borlänge

posted in: Industrikurs | 0

Under vecka 14 genomförde vi en Grundkurs i Processreglering (A001) för Automationspersonal på SSAB i Borlänge.

Deltagarnas erfarenhet varierade en del, från ringa erfarenhet till ganska stor. Den här kursen ger dock något för alla.

Innehåll: Injustering – kalibrering. Signalsystem.  Omvandlare.  Givare för tryck, nivå, flöde, temperatur, pH, koncentration.
Reglerventiler och lägesregulatorer. Montage av givare och armatur för avluftning och säker drift.  Reglerventiler för olika ändamål. Flödesscheman, funktionsscheman och apparatlistor. SSG-standard och internationell standard. Grundläggande PID-reglering. Svängningssorsaker – åtgärder. Orientering om kaskadreglering och framkoppling.

LKAB Svappavaara

posted in: Industrikurs | 0

Vi fick återigen förtroendet att utbilda operatörer åt LKAB. Denna gång i deras anläggning i Svappavaara. Vi genomförde fyra omgångar av en tre-dagarskurs. Deltagarna arbetar både på anrikningsverket och kulsinterverket.

Kursen bestod av två delar. Den första delen tog upp operatörsgränsnittet i ABBs styrsystem som används i kontrollrummet. Operatörerna fick veta det mesta om bildhantering, larmhantering, trendhantering mm.
Den andra kursdelen handlade om mätteknik och reglerventiler. Deltagarna fick lära sig hur olika delar i reglerkretsen påverkar varandra. Vilken mätprincip olika mätgivare har för att på det sättet förstå hur mätningen kan påverkas på ett negativt sätt.
Deltagarna fick också lära sig hur man på ett enkelt sätt kan kontrollera en reglerventils funktion vad gäller glapp och tröghet direkt från operatörsstationen.

Kursen var uppskattad och kommer underlätta operatörernas framtida arbete.

IUC Kalmar län

posted in: Industrikurs | 0

Under 2018 och 2019 genomförs projektet SIK (Smart Industri Kalmar län) som är ett kompetenshöjande projekt som till 75% finansieras av Europeiska socialfonden och resterande av deltagande företag. Det övergripande syftet inom projektet är kompetenshöjning av befintlig personal i teknik- och miljöföretag i Kalmar län för att säkerställa individens attraktivitet på arbetsmarknaden och företagens fortlevnad på lång sikt.
En förstudie visade på ett behov inom följande ämnen: Produktionsteknik, produktionsprocesser, produktutvecklingsprocessen, tillverkningsmetoder, material, produktionskompetenser samt management och övrigt.
Inom produktionskompetenser identifierades bl.a. behov för Styr- och reglerteknik samt mätteknik.

RIB offererade och genomförde senare kurser med titlarna “Introduktion till Styr- och reglerteknik” samt “Mätteknik för verkstadsindustrin – Introduktion”.
Styr- och reglerteknikkursen (A101) är på två dagar och tar upp reglerkretsens komponenter och hur dessa fungerar tillsammans. PI-regulatorn introduceras och ett par övningar genomförs. Styrsystem, SCADA-system och PLC-system exemplifieras.
Mätteknikkursen kallar vi internt för P003 och är en introduktion till olika mätdon såsom skjutmått, mätskruvar, planskivor, passbitar, toleranstolkar mm. Vi tar också upp mätosäkerhet och ledningssystem för kvalité.
Båda kurserna genomfördes i två omgångar och hade ca 30 deltagare totalt.

Båda kurserna finns nu i vårt ordinarie utbud.

Du hittar kursplanerna under Kurser -> Produktionspersonal eller klicka här.

Grundkurs W39

posted in: Industrikurs | 0

Höstens första grundkurs i Praktisk Processreglering genomfördes i Karlstad med deltagare från Valmet, Södra Värö och Södra Mörrum.

Kursen var fullbelagd och mycket uppskattad av deltagarna.

SSAB – Oxelösund

posted in: Industrikurs | 0

Vi avslutade “vårterminen” med två kurser för SSAB i Oxelösund. Kurserna har titeln “Processreglering för Automationstekniker – Mätprinciper och Styrdon” (A114). Det är en specialdesignad kurs för SSAB i Oxelösund. Deltagarna hade skiftande förkunskaper och kom från alla tre verkstäderna.

Ovako – Hofors

posted in: Industrikurs | 0

Under tre veckor på senvåren utbildade vi underhållspersonal på Ovakos anläggning i Hofors. Kursen var vår standardkurs “Processreglering för Automationstekniker – Mätteknik och Reglerkretsen, Steg 1” (A006).
Kursen var uppskattad av deltagarna och fick gott betyg i kursutvärderingen.

Crane Currency, Tumba

posted in: Industrikurs, Uncategorized | 0

Riksbanken anlitade Crane för att göra Sveriges nya sedlar och Crane anlitade återigen oss för att utbilda sin personal. Den här gången var det för personal som arbetar med underhåll och drift i ångcentral, vattenrening och ventilation. Båda valde en trygg samarbetspartner. Vi tackar för förtroendet och hoppas kursdeltagarna får mycket nytta av sina nya kunskaper.