Södra Cell Värö

posted in: Industrikurs | 0

Vi fick uppdraget att genomföra en tre-dagars utbildning i Södra Cell Värös Inskolningsprogram för Processtekniker. Då det fanns ett uppdämt behov genomfördes kursen i 5 omgångar under vintern. Tanken är att i framtiden genomföra kursen efter behov. Dvs när nya Processtekniker anställts.

Kursinnehåll

  • Att förstå reglerkretsens olika delar och hur dessa påverkar varandra. Olika givare och reglerventiler studeras.
  • Felsökning från operatörsstationen. Manuell körning och drifttagning övas.
  • Exempel på felaktiga montage och deras inverkan på övervakningen från kontrollrummet studeras.
  • Manuell körning av reglersystemet.
  • Kontroll och reglerventil.
  • P- och PI-reglering av enkapacitiv process med studier hur de olika parametrarna påverkar reglerresultatet.
  • Svängningar och svängningsorsaker.
  • Ett antal övningar, ligger till grund för kursen som dessutom består av lättförståelig teori.

Kan dettta var intressant hos er också? Kontakta i så fall oss direkt!