Bilfinger Stenungsund

posted in: Industrikurs | 0

2021 genomförde vi kursen ”Processreglering för Automationstekniker, Steg 1” (A130) för första gången hos Bilfinger i Stenungsund. Kursen blev mycket av deltagarna och under våren genomförde vi därför två omgångar till så att återstående personal också fick denna kurs.

Kursen innehåller följande moment:
– Processen: Förstärkning, tidskonstanter, dödtid.
– Regulatorn: PID-regulatorns uppbyggnad, möjligheter och begränsningar Stegsvar från P-, PI-, PD- och PID-regulatorn.
– Reglering: P-, PI-, PD- och PID-reglering. En- och tvåkapacitiva system. Analys av svängningsorsaker med åtgärder.
– Parametrering: Manuella optimeringsmetoder
– Flerloopsreglering: Orientering om kaskadreglering och framkoppling.

Bilfinger Stenungsund kan nu erbjuda sina kunder personal med god kompetens inom området Processreglering!

Bilfinger Stenungsund