YH-Underhållstekniker

posted in: Industrikurs | 0

YH-Underhållstekniker

Vårt sista uppdrag under 2021 blev att genomföra laborationer under 4 dagar för kursen Automation, mät-, styr- och reglerteknik. Det är en kurs i en YH-utbildning som Kunskapsförbundet Väst erbjuder i Vänersborg. Kursen ger totalt 50 yrkeshögskolepoäng.
Utbildningen som deltagarna går heter Underhållstekniker och är på två år.
Kursdeltagarna fick prova på praktiska arbetsmoment i mät- och reglerteknik. Det var allt från montering och inkoppling av olika typer av givare till optimering av PID-regulatorn med Delta-metoden. Dom fick också prova på att använda HART-kommunikator, tryck- och temperaturkalibrator och att konfigurera mätvärdeomvandlare.