Stora Enso Skoghall

posted in: Industrikurs | 0

Stora Enso Skoghall

En kall vecka i månadsskiftet november-december genomförde vi en pilotkurs för underhållspersonal hos Stora Enso i Skoghall. Det var vår standardkurs ”Grundkurs i Processreglering (A001) som stod på schemat. Deltagarna hade lite blandad bakgrund för att utröna vilka som kursen passar för. Det visade sig att kursen passade alla deltagare och som dessutom var mycket nöjda.
Nu hoppas vi på att kunna gå vidare med övriga medarbetare under 2022.