Södra Cell Värö

posted in: Industrikurs | 0

I vecka 9 genomförde vi en, för Södra Cell, speciellt framtagen fortsättningskurs. Kursen fördjupar kunskapen kring optimering av PID-parametrarna men visar också på betydelsen av att välja samplingshastig rätt och följderna av stora dödtider och dämpningsfilter.

För några år sedan gick alla automationstekniker på Södra Cell i Värö denna kurs. Nu var det dags för några senare anställda att göra det samma.

Södra Cell Värö