Ovako – Hofors

posted in: Industrikurs | 0

Under tre veckor på senvåren utbildade vi underhållspersonal på Ovakos anläggning i Hofors. Kursen var vår standardkurs ”Processreglering för Automationstekniker – Mätteknik och Reglerkretsen, Steg 1” (A006).
Kursen var uppskattad av deltagarna och fick gott betyg i kursutvärderingen.