Katrinefors bruk

posted in: Industrikurs | 0

I princip hela oktober tillbringade vi med att genomföra kurser på Metsä Tissues anläggning Katrinefors bruk i Mariestad. Vi genomförde totalt 16 kursdagar plus några förberedelsedagar för dom.
Vi började med att en grundläggande kurs i mätteknik och styrdon. Denna kurs (A123) har vi genomfört flera gånger tidigare på Katrinefors bruk. Nu var det några nyare medarbetare som fick chansen.
Efter det genomförde vi 2 omgångar av kursen Reglerteknik – Grund med Färdighetsträning som är speciellt Framtagen för Katrinefors bruk. Kursen är steg två i deras utbildningsplan för automationstekniker.
Kursen tar upp PID-regulatorns funktion och optimering av dess parametrar. Vi diskuterade också olika processer och hur dessa kan regleras samt lät deltagarna lära sig en manuell optimeringsmetod. Kursen avslutades med praktiska övningar på brukets egna processer och styrsystem. Vi undersökte några reglerventilers funktion och optimerade parametrarna på ett par regulatorer med ovan nämnda metod.