Bilfinger – Stenungsund

posted in: Industrikurs | 0

Efter ett alldeles för långt uppehåll var det äntligen dags för en kurs. Det var Bilfinger i Stenungsund som var först ut efter det långa ”Corona-uppehållet”.
Bilfinger sköter bl.a. underhållet åt Borealis. Nu var det 6 deltagare som fick chansen att lära sig mer om parameteroptimering – tuning av reglerkretsar. Kursen blev mycket lyckad och omtyckt av deltagarna.

Kommentar från en deltagare
”Kursen gav mig bättre förståelse för hur enkel och tvåkapacitiva reglerkretsar fungerar och hur de bäst optimeras. Vi fick göra flera praktiska övningar där vi fick testa olika processförhållanden för att få fram optimala tuningparametrar. Vi läste om hur de olika delarna i en PID-reglering fungerar och för/nackdelar med att använda de olika delarna. Vi fick även testa olika metoder för att få processen i självsvängning för att kunna räkna fram de parametrar vi behöver för en bra reglering. Tack vare att kursen hade många timmar praktiska övningar där vi i små grupper kunde testa att ta fram olika processers reglerparametrar fick man en bra förståelse för hur allt hänger ihop och hur man tillämpar det teoretiska man har lärt sig under kursen.
En bra kurs för alla som skall arbeta med reglerkretsar där en grundläggande förståelse krävs för hur man tar fram bra tuningparametrar.”

Övning i tuning – Parameter optimering