SKB

posted in: Industrikurs | 0

För andra gången genomförde vi en specialdesignad kurs hos SKB i Forsmark. Kursen heter ”Grundläggande underhåll och trimning”, är på tre dagar och riktar sig till olika typer av drift- samt underhållspersonal. Deltagarna jobbar med övervakning och styrning av ventilation mm i både den underjordiska anläggningen och ovan jord som heter SFR.

Kursen blev mycket omtyckt och gav mersmak för ämnet processreglering.

I Forsmark i Östhammars kommun ligger SKB:s anläggning SFR – Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Anläggningen togs i drift 1988 och var då den första av sitt slag i världen.