LKAB Malmberget

posted in: Uncategorized | 0
Logo

Under fem kalla veckor i januari och februari genomförde vi 7 kurser för driftpersonalen (operatörerna) på MK3 och BUV hos LKAB i Malmberget.
Kurserna behandlade PID-regulatorn; dess funktion och uppbyggnad. Kursen hade en stor andel övningar där deltagarna fick bekanta sig med PID-reglering på våra medhavda övningsstationer. Övningsstationerna är verkliga nivåprocesser som styrs och övervakas från ett ABB 800-system.
Deltagarna fick också lära sig att bedömma reglerprestanda hos reglerkretsar samt kontrollera skicket hos reglerventiler.
Det övergripande målet med kursen var att ge driftpersonalen en större förståelse för PID-regulatorn; dess möjligheter och begränsningar samt att kunna avgöra om parametrarna i en regulator behöver optimeras.