Preem Raff Göteborg

posted in: Industrikurs | 0

Så var det åter dags för en kurs för processoperatörer på Preems raffinaderi i Göteborg.
Kursen innehåller mycket övningar på PID-regulatorn. Som process användes vår nivå- och flödesutrustning, UV 151 som styrs och övervakas från ett ABB 800-system.
I kursinnehållet ingick PID-regulatorns grunder, kaskadreglering, framkoppling, dämpningens inverkan på regleringen och vägning av regulatorns förstärkning vid börvärdesändringar (beta-faktorn).
Vi gick också igenom PID-regulatorn specifikt för kundens egna styrsystem som är Honeywell. Processbilder samt P&I från anläggningen exemplifierade reglerkretsarna.