LKAB Malmberget

posted in: Industrikurs | 0

Under vecka 49 genomförde vi en kurs för processingenjörer m.fl. Deltagarna kom från olika avdelningar såsom Anrikningen, MK3/BUV och Forskningscenter. Det var en speciellt framtagen kurs med titeln ”Processreglering”. Kursens innehåll bestod i både grundläggande reglerteknik med PID-reglering och mer avancerad reglering såsom kaskadreglering, framkoppling, linjärisering, inverkan av dödtid och dämpningsfilter på reglerprestandan mm.