Kalmar Vatten AB

posted in: Industrikurs | 0

På dricksvattensidan hos Kalmar Vatten har styrningen av processerna moderniserats under de senaste åren.
RIB fick förtroendet att uppdatera medarbetarnas kunskaper i att optimera reglerkretsarna.
Vi tog fram en skräddarsydd kurs på tre dagar som fick mycket bra betyg av deltagarna.
I kursen repeterades kunskaperna om PID-regulatorn. Två optimeringsmetoder presenterades och övades. Vi gick även igenom detaljerna i det regulatorblock som används på Kalmar vatten.