Kalmar Vatten AB

posted in: Industrikurs | 0

Efter en lyckad kurs för Kalmar Vatten AB (avdelning vatten) i våras fortsatte vi i höst med en kurs för avdelning avlopp.
Det var dock inte samma kurs utan en helt specialanpassad efter kundens önskemål som fick namnet ”Grundläggande kunskap om Reglerkretsar (D124)”.
Kursen gav en mycket grundläggande introduktion till mätteknik och reglerteknik. Kursen bestod i två halvdagar teori och en halvdag övningar på verkliga processer och instrument.
Betyget blev mycket högt från deltagarna.