IUC Kalmar län

posted in: Industrikurs | 0

Under 2018 och 2019 genomförs projektet SIK (Smart Industri Kalmar län) som är ett kompetenshöjande projekt som till 75% finansieras av Europeiska socialfonden och resterande av deltagande företag. Det övergripande syftet inom projektet är kompetenshöjning av befintlig personal i teknik- och miljöföretag i Kalmar län för att säkerställa individens attraktivitet på arbetsmarknaden och företagens fortlevnad på lång sikt.
En förstudie visade på ett behov inom följande ämnen: Produktionsteknik, produktionsprocesser, produktutvecklingsprocessen, tillverkningsmetoder, material, produktionskompetenser samt management och övrigt.
Inom produktionskompetenser identifierades bl.a. behov för Styr- och reglerteknik samt mätteknik.

RIB offererade och genomförde senare kurser med titlarna ”Introduktion till Styr- och reglerteknik” samt ”Mätteknik för verkstadsindustrin – Introduktion”.
Styr- och reglerteknikkursen (A101) är på två dagar och tar upp reglerkretsens komponenter och hur dessa fungerar tillsammans. PI-regulatorn introduceras och ett par övningar genomförs. Styrsystem, SCADA-system och PLC-system exemplifieras.
Mätteknikkursen kallar vi internt för P003 och är en introduktion till olika mätdon såsom skjutmått, mätskruvar, planskivor, passbitar, toleranstolkar mm. Vi tar också upp mätosäkerhet och ledningssystem för kvalité.
Båda kurserna genomfördes i två omgångar och hade ca 30 deltagare totalt.

Båda kurserna finns nu i vårt ordinarie utbud.

Du hittar kursplanerna under Kurser -> Produktionspersonal eller klicka här.