Behöver du hjälp med delar av YH-utbildningen du bedriver?

Behöver du hjälp med delar av YH-utbildningen du bedriver?
RIB kan hjälpa dig med kurser i mät- och reglerteknik samt processreglering. Vi anpassar oss till den kursplan som finns och kan komma både med och utan våra egna övningsutrustningar.