UV 600-serien består av 8 stationer för övning i mätning och injustering av olika reglertekniska komponenter.

UV 601 Tryckmätning
UV 602 Flödesmätstation
UV 603 Nivåmätstastion
UV 604 Mätstation med I/P-omvandlare
UV 605 Mätstation med P/I-omvandlare
UV 606 Temperaturmätstation
UV 607 Flödes – tryckmätare i trumma
UV 609 Temperaturmätning (Klicka här för broschyr)

UV 601 Tryckmätning

UV 601 är avsedd för att träna injustering av en tryckgivare. Justeringen kan göras lokalt eller med kommunikator. Onoggrannheter kan också studeras.

Laborationer
– Justering av givarens nollpunkt, lokalt
– Justering av givarens mätområde, lokalt
– Justering av givarens nollpunkt, med kommunikator
– Justering av givarens mätområde, med kommunikator
– Analys av givarens uppbyggnad och anslutning
– Kontroll av onoggrannhet hos en tryckgivare

Komponenter
– En Tryckgivare, Smart
– En tryckregulator
– Ett digitalt mätinstrument med strömförsörjning
– Allt monterat på en skiva 710 x 550 mm


Tillval
– Industrivagn

Dokumentation
– Laborationsanvisning UV 600 med elevblanketter.
– Handhavandebeskrivning
– Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfodras:
– 230 V, 50 Hz.
– Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 2 bar, max 10 bar.

UV 602 Flödesmätning

UV 602 är avsedd för att träna injustering av en tryckdifferensgivare för mätning av flöde. Justeringen kan göras lokalt eller med kommunikator. Onoggrannheter kan också studeras
Kontroll och montage av strypbricka i ringkammare kan också övas.
UV 602 lämpar sig även för studier av tryckdifferensen som funktion av flödet
Laborationer
– Justering av givarens nollpunkt, lokalt
– Justering av givarens mätområde, lokalt
– Justering av givarens nollpunkt, med kommunikator
– Justering av givarens mätområde, med kommunikator
– Analys av givarens uppbyggnad och anslutning
– Tryckdifferensen över en strypskiva
– Byte av strypskiva
Komponenter
– En tryckgivare, Smart
– En ringkammare – flänsmonterad
– En strypskiva
– Ett digitalt mätinstrument med strömförsörjning
– Två manometrar 0 – 600 kPa
– En industrivagn
– En pump med motor 230 V 50 Hz 1200W
– En vattentank ca. 40 liter
– SvävkroppsmätareDokumentation
– Laborationsanvisning UV 600 med elevblanketter.
– Handhavandebeskrivning.
– Instrumentmanualer.Övrigt
För reglermodellens drift erfordras:
– 230 V, 50 Hz.

UV 603 Nivåmätning

UV 603 är avsedd för att träna injustering av en tryckgivare. Justeringen kan göras lokalt eller med kommunikator. Onoggrannheter kan också studeras

Laborationer
– Justering av givarens nollpunkt, lokalt
– Justering av givarens mätområde, lokalt
– Justering av givarens nollpunkt, med kommunikator
– Justering av givarens mätområde, med kommunikator
– Analys av givarens uppbyggnad och anslutning
– Kontroll av onoggrannhet hos en tryckgivare
Komponenter
– En Tryckgivare, Smart
– En tryckregulator
– Ett digitalt mätinstrument med strömförsörjning
– Allt monterat på en skiva 710 x 550 mm
Tillval
– Industrivagn
Dokumentation
– Laborationsanvisning UV 600 med elevblanketter.
– Handhavandebeskrivning
– Instrumentmanualer.
Övrigt
För reglermodellens drift erfordras:
– 230 V, 50 Hz.
– Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 2 bar, max 10 bar.

UV 604 I/P-omvandlare

UV 604 är en övningsstation förträning av justering av I/P-omvandlare.
Laborationer
– Justering av omvandlarens nollpunkt.
– Justering av omvandlarens mätområde.
– Analys av omvandlarens uppbyggnad och anslutning.

UV 605 P/I-omvandlare

UV 605 är en övningsstation förträning av justering av P/Iomvandlare.

Laborationer
– Justering av omvandlarens nollpunkt.
– Justering av omvandlarens mätområde.
– Analys av omvandlarens uppbyggnad och anslutning.

UV 606 Temperaturmätning

UV 606 är en temperaturmätstation som består av ett ventilationsrör där olika typer av temperaturgivare kan monteras. Den är också utrustad med en flerkanalig mikroprocessorbaserad skrivare för registrering av temperaturerna och konfigureringsövningar.

Laborationer
– Identifiering av temperaturgivare.
– Inkoppling av termoelement och resistanstermometrar.
– Konfigurering av skrivare.
– Temperaturmätning och larmutskrifter.
– Skyddsrörets längd utanför processen.
– Skyddsrörets instickslängd i processen.
– Mätning av tidskonstanter.

UV 609 Temperaturmätning

UV 609 Temperaturmätning
UV 609 är en nyutvecklad mätstation för temperaturmätning och felsökning. Alla komponenter finns i en praktisk väska som också används vid övningarna.UV 609 innehåller två olika temperaturgivare. En resistanstermometer och ett termoelement. Dessutom finns en signalomvandlare och en display.UV 609 kan användas för studier av olika temperaturgivare, dess snabbhet, påverkan av montaget.

Klicka här för broschyr

Laborationer
– Konfigurering av signalomvandlare via fronten.
– Inkoppling av temperaturgivare till signalomvandlaren och display.
– Felsökning. – Påverkan av längd av givaren utanför processen.
– Uppmätning av tidskonstanter.
– Skillnad på tidskonstanter beroende på mätmedia.
– Identifiering av temperaturgivare.
– Inverkan av dämpning.

Gy 2011
Denna utrustning kan bl a användas i följande ämnen och kurser i gymnasieskolan enligt Gy2011.

Mät-, styr- och reglerteknik
– Mät- och reglerteknik
– Distribuerade styrsystem
– Mät-, och styrteknik

Processautomation
– Processmätteknik 1
– Processmätteknik 2
– Processreglering
– Automationsteknik
– Fastighetsautomation 2

Klicka här för broschyr på UV 600-serien

Klicka för broschyr på UV 609