Temperaturreglering med börvärdesprogrammering

UV 500 är avsedd för att studera temperaturreglering med kombinerad styrning av värme och kyla. Eleven kan göra egna tidsprogram och studera resultatet i processen. Vid tillval av skrivare DPR 100 blir UV 500 även en station för konfigurering av mikroprocessorerbaserad skrivare med bl a klartext av larm m m. Reglermodellens instrumentlåda levereras med upptaget hål 138 x 138 mm passande detta instrument.
Processdelen består av en vattenbehållare med slingor för värme och kyla, temperaturgivare samt omrörare. Regulatorn är mikroprocessorbaserad och har 2 uppsättningar PID-konstanter relaterade till 2 tidsproportionella utgångar. Utgång 1 styr uppvärmningen mellan 0-50 % och utgång 2 styr kylningen mellan 50-100 %. Detta kallas för Duplex. Processen kan också styras i Simplex med utgång 1 kopplad till uppvärmningen 0-100 %. Kylflödet är då oreglerat. Tillslagstiderna bestäms av PID-funktionerna i regulatorn.Förses UV 500 med tillvalet smart temperaturomvandlare kan även inkopplingsövningar och konfigureringsövningar göras med denna.
UV 501 är samma reglermodell som UV 500 förutom att panelregulatorn och skrivaren tagits bort. UV 501 är avsedd att användas tillsammans med UV 720.

Specifikationer

Laborationer
 • Konfigurering av regulator
 • Konfigurering av skrivare/rapporterare
 • Till- och frånreglering av temperatur
 • Till- och frånreglering i duplex av temperatur
 • Konstantreglering PID av temperatur
 • Programreglering av temperatur
 • Inkoppling av termoelement och resistanstermometrar
 • Olika styrprogram
 • Garanterad platåtid
 • Inkoppling av termoelement och resistanstermometrar till smart temperaturomvandlare

Komponenter

 • En isolerad processtank av glasfiberarmerad plast med lock.
 • En värmeslinga 2000 W, 230 VAC 50 Hz
 • En kylslinga
 • Två reläer 230 VAC, 50 Hz
 • En magnetventil 230 VAC, 50 Hz
 • En resistanstermometer Pt 100
 • Ett termoelement typ T
 • En omrörare 230 VAC, 50 Hz med inbyggd startkondensator
 • En PID-regulator med 2 reläutgångar, Honeywell UDC 3000 (Endast UV 500).
 • En Mikroprocessorbaserad papperslösskrivare, 6 kanaler. Med programvara för överföring och studier i en PC.
 • En instrumentlåda

Tillval

 • Styrsystem UV 720
 • Regulatorpaket UV 730
 • Reläenhet för fjärrstyrning av omrörare.
 • Smart temperaturomvandlare (ingår i UV 501)
 • Programmeringsverktyg för smart temperaturomvandlare
 • Industrivagn

Dokumentation
– Laborationsanvisning UV 500/501 med elevblanketter. 10 Laborationer
– Facit till laborationsanvisningen
– Instrumentmanualer.

Övrigt
För reglermodellens drift erfordras:
– 230 V, 50 Hz.
– Kylvatten från tappkran
– Vattenavlopp