Nivåreglerutrustning med kaskadreglering, framkoppling och parameterstyrning!

Komplett reglerutrustning med flerkretsregulator. Reglersystemet är en hybrid av RIBs reglermodeller UV 103 och UV 200 men med kraftigt utökade möjligheter. Som standardregulator användes Honeywell UDC 6000. Den har bl a fyra analoga ingångar, två matematikprogram, x/y-linjärisering (8-segment) och dödtidsalgoritm. En utgång kan förses med ett 8-segments x/y karaktäriseringsblock. Även linjäriseringar med ett femte gradens polynom kan göras. Alla ingångarna kan skalas och nollpunktförskjutas. Regulatorn har två kompletta PID-block samt framkopplings-summerare/multiplicerare. Varje PID-block har två uppsättningar PID-funktioner för t ex stegvis parameterstyrning. Dessutom kan P-förstärkningen styras i 8 steg sk Gain scheduling. Se för övrigt separat beskrivning.Reglerutrustningen består dessutom av en komplett nivåreglerkrets omkopplingsbar för en- respektive tvåkapacitiv reglering, en flödesreglerkrets med magnetisk flödesgivare samt en framkoppling av störningen, se blockschemat på nästa sida. UV 151 är samma reglermodell som UV 150 förutom att panelregulatorn och skrivaren tagits bort.
UV 151 är avsedd att användas tillsammans med UV 720 eller UV 730.

Specifikationer

Laborationer
 • Konfigurering av regulatorn.
 • Injustering av nivågivare.
 • Injustering av flödesgivare.
 • Stegsvar från process med en resp. två tidskonstanter och uppmätning av dessa
 • Stegsvar och rampsvar från P, PI, PD och PID regulatorer med uppmätning av P-förstärkning, I-tid och D-tid.
 • Konstantreglering av process med en tidskonstant vid P- och PI-reglering.
 • Konstantreglering med två tidskonstanter även med PD- och PID-reglering.
 • Konstantreglering av flödesprocess, P och PI regulator. Reglerbarhet
 • Optimering av reglerfunktionerna.
 • Parameterstyrning. Två uppsättningar reglerkonstanter. Gain Scheduling
 • Typ A- och B-ekvation alternativt Beta-faktor.
 • Addaptiv självinställning – Accutune.
 • Rampning vid referensvärdesändring.
 • Kaskadreglering.
 • Linjärisering – Karakterisering.
 • Dämpningens inverkan på regleringen.
 • Framkoppling.
 • Med en tillsatsenhet, UV 100-1 kan skillnaden mellan manuell och automatisk styrning visas.
Komponenter
Komponentskiva ca 1000 x 1000 monterad på en industrivagn.
På skivan finns monterade:
 • Två processtankar. Tankarna är förbundna med 3 st kulkikventiler.
 • Bubbelrör för två nedsänkningsdjup och flyttbart mellan tankarna.
 • Strypventil – Bubbelluft.
 • Tryckgivare – Smart.
 • Magnetisk flödesgivare.
 • Regulator UDC 3000 med dubbel PID reglerform, framkopplingsadderare och multiplicerare, Kaskadreglering. (Endast UV 150)
 • Pneumatisk reglerventil.
 • Smart, digital lägesregulator (positioner).
 • Mikroprocessorbaserad papperslös skrivare.med 6 kanaler och programvara för överföring och studier på en PC-dator.
 • Reducerventil för luftförsörjning.
 • Korskopplingsplint.
 • Magnetventil
 • Förrådstank för vatten ca. 40l.
 • Cetrifugalpump med enfasmotor 1,2 kW.
Dokumentation
 • Laborationsanvisning UV 150 eller UV 151 med elevblanketter. ca 20 Laborationer.
 • Facit till laborationsanvisningen.
 • Instrumentmanualer.
Övrigt
För reglermodellens drift erfordras:
 • 230 V 50 Hz.
 • Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 2 bar, max 10 bar.
Tillval
 • Styrsystem, UV 720.
 • Regulatorpaket UV 730.
 • DCS-system, UV 305
 • Automatisk styrenhet UV 100-1.
 • Styrenhet för digital styrning samt digitala givare, UV 711.