Nivåreglering med varvtalsreglerad pump


 

 

 

UV 110 är en nyutvecklad laborationsmodell för grundläggande övningar i reglerteknik och mätteknik. Den är försedd med modern mikroprocessorbaserad och energibesparande varvtalsreglerad pump samt en tryckgivare för nivåmätning enligt “wet leg”. Mätpunkten kan lätt flyttas mellan tankarna för att få en- eller två kapacitiv process. Regulatorn är mikroprocessorbaserad och styr en frekvensomriktare som i sin tur styr pumpen. Regulatorn kan konfigureras direkt på fronten eller via ett program som körs i en PC-dator. Via detta program kan också trender för regulatorns signaler visas.

 

Klicka här för broschyr

Specifikationer

Laborationer
– Konfigurering av regulatorn via fronten.
– Konfigurering av regulatorn via datorprogram.
– Injustering av nivågivare
– Stegsvar från process med enrespektive två tidskonstanter och uppmätning av dessa.
– Stegsvar från P, PI, PD och PID regulatorer med uppmätning av
– P-förstärkning, I-tid och D-tid.
– Konstantreglering av process med en tidskonstant vid P- och PI-reglering.
– Konstantreglering med två tidskonstanter även med PD- och PID-reglering.
– Optimering av reglerparametrarna.
– Rampning vid referensvärdesändring.
– Parametreing av frekvensomriktare.
– Felsökning.

Gy 2011
Denna utrustning kan bl a användas i följande ämnen och kurser i gymnasieskolan enligt Gy2011:

Mät-, styr- och reglerteknik

– Mät- och reglerteknik
– Distribuerade styrsystem
– Mät-, och styrteknik

Processautomation
– Processmätteknik 1
– Processmätteknik 2
– Processreglering

Automationsteknik
– Elmotordrivsystem
– Fastighetsautomation 2