Nivåreglering i öppen tank

 

UV 103 är en vidareutveckling av laborationsmodell UV 101 försedd med modern elektronisk instrumentering. Den är avsedd för inlärning av statiska och dynamiska egenskaper hos regulatorer, reglerkretsar och processer. Regulatorn är mikroprocessorbaserad och är bra till att utföra övningar i konfigurering. Den mikroprocessorbaserade regulatorn kan likaså konfigureras för två uppsättningar reglerkonstanter med villkorlig omkoppling, parameterstyrning i två steg. Processen kan fås att arbeta en- eller två kapacitivt och utgörs av vattennivåer. Stegsvar är enkla att registrera. Kan kaskadkopplas med reglermodell UV 200 eller UV 210

UV 104 är samma reglermodell som UV 103 förutom att panelregulatorn och skrivaren tagits bort. UV 104 är avsedd att användas tillsammans med UV 720 eller UV 730.

 

Klicka här för broschyr

Specifikationer

Laborationer

 • Konfigurering av regulatorn
 • Reglering med två regulatorfunktioner
 • Injustering av nivågivare
 • Stegsvar från process med en resp. två tidskonstanter och uppmätning av dessa
 • Stegsvar och rampsvar från P, PI, PD och PID regulatorer med uppmätning av P-förstärkning, I-tid och D-tid.
 • Konstantreglering av process med en tidskonstant vid P- och PI-reglering.
 • Konstantreglering med två tidskonstanter även med PD- och PID-reglering.
 • Optimering av reglerfunktionerna.
 • Typ A- och B-ekvation eller Beta-faktor.
 • Addaptiv självinställning – Accutune.
 • Rampning vid börvärdesändring.
 • Med en tillsatsenhet, UV 100-1 kan skillnaden mellan manuell och automatisk styrning visas.

Komponenter

 • Två processtankar. Tankarna är förbundna med 3 st kulkikventiler.
 • Bubbelrör för två nedsänkningsdjup och flyttbart mellan tankarna.
 • Strypventil/Bubbelluft.
 • Tryckgivare/Smart.
 • Regulator UDC 3000 med dubbel PID reglerform.
 • Pneumatisk reglerventil.
 • Smart, digital lägesregulator (positioner).
 • Mikroprocessorbaserad tvåpennskrivare.
 • Reducerventil för luftförsörjning.
 • Korskopplingsplint.
 • Förrådstank för vatten ca. 40l.
 • Cetrifugalpump med enfasmotor 1,2 kW.

Dokumentation

 • Laborationsanvisning UV 103 med elevblanketter. 14 Laborationer.
 • Facit till laborationsanvisningen.
 • Instrumentmanualer.

Övrigt

 • För reglermodellens drift erfordras:
  – 230 V 50 Hz.
  – Tryckluft, fri från olja, damm och vatten. Matningstryck: min 2 bar, max 10 bar.

Tillval

 • Styrsystem, UV 720.
 • Regulatorpaket, UV 730
 • Automatisk styrenhet UV 100-1.
 • Styrenhet för digital styrning samt digitala givare, UV 711.