Kurser för personal i produktionen som kommer i kontakt med mätteknik

Här riktar vi oss mot personal inom bl.a. verkstadsindustrin.
Det kan vara både styrning och mätning i produktionsanläggningen eller i produkterna.
Här finns också ett stort behov av skräddarsydda kurser som anpassas efter produktionsanläggning och behov.

Vi erbjuder en standardkurs
Mätprinciper – Grundkurs (M001). Klicka här för kursplan.
Innehåll: Givare. Mätning av olika fysikaliska storheter. Exempel på tillämpningar i de egna produkterna eller produktionsanläggningarna.
Längd: 2 dagar