Konstruktörer, Process- och Driftingenjörer/tekniker samt Driftansvarig personal

Konstruktörer
I standardkonceptet ingår det tre steg i utbildningen.
– Givare och Styrdon, Steg 1 (K001). Mät och styrstrategi. Mätnoggrannhet. Mätmetoder. Installationsteknik, personsäkerhet. Reglerventiler mm. Klicka här för kursplan.
– Grundläggande Reglerstrategi, Steg 2 (K002). Reglerfilosofi. Process- och kretsidentifiering. P-, PI- och PID-reglering. Klicka här för kursplan.
– Avancerad Reglerstrategi, Steg 3 (K003). Kaskadreglering. Framkoppling, Smarta lägesställare. Parameterstyrning. Kretsidentifiering med datorverktyg. Reglerteknisk Auditering mm. Klicka här för kursplan.
Process- och Driftingenjörer/tekniker
Grundläggande Processreglering – Steg 1 (K004). Klicka här för kursplan.
Processreglering Fortsättning – Steg 2 (K005). Klicka här för kursplan.
Mek-konstruktörer
Installation av Givare och Reglerventiler – K006. Klicka här för kursplan.