Mot bakgrund av den nya EU:s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommer i kontakt med oss, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel, bransch, intresse av våra tjänster och produkter.
I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra produkter och tjänster. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– Skicka dig nyhetsbrev och information om våra tjänster och produkter.
– Kontakta dig på olika sätt för informera om våra tjänster och produkter.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i den här texten använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du är kund hos oss eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund.
Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandlingen för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla den information som beskrivs ovan.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta enligt nedan.
info@rib.se
Personuppgiftsansvarig:
Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar
E-post: info@rib.se
Telefon: 0480-135 02
Organisationsnummer: 556148-0186