SSAB – Oxelösund

posted in: Industrikurs | 0

Vi avslutade ”vårterminen” med två kurser för SSAB i Oxelösund. Kurserna har titeln ”Processreglering för Automationstekniker – Mätprinciper och Styrdon” (A114). Det är en specialdesignad kurs för SSAB i Oxelösund. Deltagarna hade skiftande förkunskaper och kom från alla tre verkstäderna.

Ovako – Hofors

posted in: Industrikurs | 0

Under tre veckor på senvåren utbildade vi underhållspersonal på Ovakos anläggning i Hofors. Kursen var vår standardkurs ”Processreglering för Automationstekniker – Mätteknik och Reglerkretsen, Steg 1” (A006).
Kursen var uppskattad av deltagarna och fick gott betyg i kursutvärderingen.

Crane Currency, Tumba

posted in: Industrikurs, Uncategorized | 0

Riksbanken anlitade Crane för att göra Sveriges nya sedlar och Crane anlitade återigen oss för att utbilda sin personal. Den här gången var det för personal som arbetar med underhåll och drift i ångcentral, vattenrening och ventilation. Båda valde en trygg samarbetspartner. Vi tackar för förtroendet och hoppas kursdeltagarna får mycket nytta av sina nya kunskaper.

Grundkurs i Praktisk Processreglering

posted in: Industrikurs | 0

Vecka 5 var det dags för en öppen grundkurs igen. Kursen genomfördes i Stockholm, Kungens kurva. Vi hyrde in oss hos ”gamla bekanta” Terco.
Vi har önskemål på ytterligare en Öppen Grundkurs i Praktisk Processreglering under våren.  Datum är inte bestämt än.

Har du också någon medarbetare som behöver denna utbildning? Hör av dig direkt till oss i så fall så får du möjlighet att påverka tidpunkten!

SKB

posted in: Industrikurs | 0

För andra gången genomförde vi en specialdesignad kurs hos SKB i Forsmark. Kursen heter ”Grundläggande underhåll och trimning”, är på tre dagar och riktar sig till olika typer av drift- samt underhållspersonal. Deltagarna jobbar med övervakning och styrning av ventilation mm i både den underjordiska anläggningen och ovan jord som heter SFR.

Kursen blev mycket omtyckt och gav mersmak för ämnet processreglering.

I Forsmark i Östhammars kommun ligger SKB:s anläggning SFR – Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Anläggningen togs i drift 1988 och var då den första av sitt slag i världen.

Preem Raff Göteborg

posted in: Industrikurs | 0

Så var det åter dags för en kurs för processoperatörer på Preems raffinaderi i Göteborg.
Kursen innehåller mycket övningar på PID-regulatorn. Som process användes vår nivå- och flödesutrustning, UV 151 som styrs och övervakas från ett ABB 800-system.
I kursinnehållet ingick PID-regulatorns grunder, kaskadreglering, framkoppling, dämpningens inverkan på regleringen och vägning av regulatorns förstärkning vid börvärdesändringar (beta-faktorn).
Vi gick också igenom PID-regulatorn specifikt för kundens egna styrsystem som är Honeywell. Processbilder samt P&I från anläggningen exemplifierade reglerkretsarna.

Kalmar Vatten AB

posted in: Industrikurs | 0

Efter en lyckad kurs för Kalmar Vatten AB (avdelning vatten) i våras fortsatte vi i höst med en kurs för avdelning avlopp.
Det var dock inte samma kurs utan en helt specialanpassad efter kundens önskemål som fick namnet ”Grundläggande kunskap om Reglerkretsar (D124)”.
Kursen gav en mycket grundläggande introduktion till mätteknik och reglerteknik. Kursen bestod i två halvdagar teori och en halvdag övningar på verkliga processer och instrument.
Betyget blev mycket högt från deltagarna.

LKAB Kiruna. Steg 1 för Automationstekniker

posted in: Industrikurs | 0

Efter ett kortare uppehåll var det åter dags att utbilda några mer eller mindre nyanställda automationstekniker från LKAB i Kiruna och Svappavaara.
Två omgångar av vår kurs Mätteknik och Reglerkretsen (A006) genomfördes i november.
I kursen går vi igenom mätteknikens grunder och låter deltagarna montera och justera in givare. Vi kör också övningar där deltagarna får lära sig att använda HART-kommunikatorn och diverse andra verktyg för felsökning med mera.
Som vanligt jobbade alla på och tog åt sig av informationen.

Södra Värö Fortsättningskurs

posted in: Industrikurs, Uncategorized | 0

Södras massabruk i Värö valde RIB när dom skulle vidareutbilda sina instrumentare.
Tillsammans designade vi en kurs på tre dagar som innehöll en viss repetition men framförallt lyfte kompetensen mot nya mål vad gäller optimering av reglerkretsar.
Förutom att deltagarna fick lära sig en optimeringsmetod gick vi också igenom hur olika parametrar som dödtid, filtrering och samplingshastighet påverkar regleringen. Något man också måste ta hänsyn till när en reglerkrets ska optimeras.
Alla kursmoment övades på våra medhavda, verkliga, processmodeller som styrs och övervakas med ett ABB 800 styrsystem.
Kursen genomfördes i tre omgångar för totalt 18 personer.

Kalmar Vatten AB

posted in: Industrikurs | 0

På dricksvattensidan hos Kalmar Vatten har styrningen av processerna moderniserats under de senaste åren.
RIB fick förtroendet att uppdatera medarbetarnas kunskaper i att optimera reglerkretsarna.
Vi tog fram en skräddarsydd kurs på tre dagar som fick mycket bra betyg av deltagarna.
I kursen repeterades kunskaperna om PID-regulatorn. Två optimeringsmetoder presenterades och övades. Vi gick även igenom detaljerna i det regulatorblock som används på Kalmar vatten.