IUC Kalmar län

posted in: Industrikurs | 0

Under 2018 och 2019 genomförs projektet SIK (Smart Industri Kalmar län) som är ett kompetenshöjande projekt som till 75% finansieras av Europeiska socialfonden och resterande av deltagande företag. Det övergripande syftet inom projektet är kompetenshöjning av befintlig personal i teknik- och miljöföretag i Kalmar län för att säkerställa individens attraktivitet på arbetsmarknaden och företagens fortlevnad på lång sikt.
En förstudie visade på ett behov inom följande ämnen: Produktionsteknik, produktionsprocesser, produktutvecklingsprocessen, tillverkningsmetoder, material, produktionskompetenser samt management och övrigt.
Inom produktionskompetenser identifierades bl.a. behov för Styr- och reglerteknik samt mätteknik.

RIB offererade och genomförde senare kurser med titlarna ”Introduktion till Styr- och reglerteknik” samt ”Mätteknik för verkstadsindustrin – Introduktion”.
Styr- och reglerteknikkursen (A101) är på två dagar och tar upp reglerkretsens komponenter och hur dessa fungerar tillsammans. PI-regulatorn introduceras och ett par övningar genomförs. Styrsystem, SCADA-system och PLC-system exemplifieras.
Mätteknikkursen kallar vi internt för P003 och är en introduktion till olika mätdon såsom skjutmått, mätskruvar, planskivor, passbitar, toleranstolkar mm. Vi tar också upp mätosäkerhet och ledningssystem för kvalité.
Båda kurserna genomfördes i två omgångar och hade ca 30 deltagare totalt.

Båda kurserna finns nu i vårt ordinarie utbud.

Du hittar kursplanerna under Kurser -> Produktionspersonal eller klicka här.

Grundkurs W39

posted in: Industrikurs | 0

Höstens första grundkurs i Praktisk Processreglering genomfördes i Karlstad med deltagare från Valmet, Södra Värö och Södra Mörrum.

Kursen var fullbelagd och mycket uppskattad av deltagarna.

SSAB – Oxelösund

posted in: Industrikurs | 0

Vi avslutade ”vårterminen” med två kurser för SSAB i Oxelösund. Kurserna har titeln ”Processreglering för Automationstekniker – Mätprinciper och Styrdon” (A114). Det är en specialdesignad kurs för SSAB i Oxelösund. Deltagarna hade skiftande förkunskaper och kom från alla tre verkstäderna.

Ovako – Hofors

posted in: Industrikurs | 0

Under tre veckor på senvåren utbildade vi underhållspersonal på Ovakos anläggning i Hofors. Kursen var vår standardkurs ”Processreglering för Automationstekniker – Mätteknik och Reglerkretsen, Steg 1” (A006).
Kursen var uppskattad av deltagarna och fick gott betyg i kursutvärderingen.

Crane Currency, Tumba

posted in: Industrikurs, Uncategorized | 0

Riksbanken anlitade Crane för att göra Sveriges nya sedlar och Crane anlitade återigen oss för att utbilda sin personal. Den här gången var det för personal som arbetar med underhåll och drift i ångcentral, vattenrening och ventilation. Båda valde en trygg samarbetspartner. Vi tackar för förtroendet och hoppas kursdeltagarna får mycket nytta av sina nya kunskaper.

Grundkurs i Praktisk Processreglering

posted in: Industrikurs | 0

Vecka 5 var det dags för en öppen grundkurs igen. Kursen genomfördes i Stockholm, Kungens kurva. Vi hyrde in oss hos ”gamla bekanta” Terco.
Vi har önskemål på ytterligare en Öppen Grundkurs i Praktisk Processreglering under våren.  Datum är inte bestämt än.

Har du också någon medarbetare som behöver denna utbildning? Hör av dig direkt till oss i så fall så får du möjlighet att påverka tidpunkten!

SKB

posted in: Industrikurs | 0

För andra gången genomförde vi en specialdesignad kurs hos SKB i Forsmark. Kursen heter ”Grundläggande underhåll och trimning”, är på tre dagar och riktar sig till olika typer av drift- samt underhållspersonal. Deltagarna jobbar med övervakning och styrning av ventilation mm i både den underjordiska anläggningen och ovan jord som heter SFR.

Kursen blev mycket omtyckt och gav mersmak för ämnet processreglering.

I Forsmark i Östhammars kommun ligger SKB:s anläggning SFR – Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Anläggningen togs i drift 1988 och var då den första av sitt slag i världen.

Preem Raff Göteborg

posted in: Industrikurs | 0

Så var det åter dags för en kurs för processoperatörer på Preems raffinaderi i Göteborg.
Kursen innehåller mycket övningar på PID-regulatorn. Som process användes vår nivå- och flödesutrustning, UV 151 som styrs och övervakas från ett ABB 800-system.
I kursinnehållet ingick PID-regulatorns grunder, kaskadreglering, framkoppling, dämpningens inverkan på regleringen och vägning av regulatorns förstärkning vid börvärdesändringar (beta-faktorn).
Vi gick också igenom PID-regulatorn specifikt för kundens egna styrsystem som är Honeywell. Processbilder samt P&I från anläggningen exemplifierade reglerkretsarna.

Kalmar Vatten AB

posted in: Industrikurs | 0

Efter en lyckad kurs för Kalmar Vatten AB (avdelning vatten) i våras fortsatte vi i höst med en kurs för avdelning avlopp.
Det var dock inte samma kurs utan en helt specialanpassad efter kundens önskemål som fick namnet ”Grundläggande kunskap om Reglerkretsar (D124)”.
Kursen gav en mycket grundläggande introduktion till mätteknik och reglerteknik. Kursen bestod i två halvdagar teori och en halvdag övningar på verkliga processer och instrument.
Betyget blev mycket högt från deltagarna.

LKAB Kiruna. Steg 1 för Automationstekniker

posted in: Industrikurs | 0

Efter ett kortare uppehåll var det åter dags att utbilda några mer eller mindre nyanställda automationstekniker från LKAB i Kiruna och Svappavaara.
Två omgångar av vår kurs Mätteknik och Reglerkretsen (A006) genomfördes i november.
I kursen går vi igenom mätteknikens grunder och låter deltagarna montera och justera in givare. Vi kör också övningar där deltagarna får lära sig att använda HART-kommunikatorn och diverse andra verktyg för felsökning med mera.
Som vanligt jobbade alla på och tog åt sig av informationen.